2019 Williams Route 66 Marathon Tulsa, OK 11/22/2019 - 11/25/2019